ALGEMENE VOORWAARDEN Wijzerspel

  • Begeleiding van kinderen komt tot stand na aanmelding door de ouders/verzorgers.
  • Opgegeven persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het kunnen opmaken van facturen (naam, adres, postcode, woonplaats), het kunnen uitwisselen van informatie (mailadres) en het direct contact op kunnen nemen in geval van spoed (telefoonnummer).
  • Begeleiding vindt uitsluitend plaats op basis van een gezamenlijk opgesteld persoonlijk plan, waarin doelen en aanpak vastgelegd en door alle beide partijen (ouders/verzorgers en de begeleider) akkoord bevonden zijn.
  • Ouders/verzorgers zijn eigenaar van het gezamenlijk opgestelde persoonlijk plan.
  • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de factuur binnen de op de nota vermelde betalingstermijn.
  • Na beëindiging van de in het plan beschreven begeleiding wordt het persoonlijk plan en de opgegeven persoonlijke gegevens vernietigd.
  • Deelname aan de werkplaats-workshops is op eigen risico.
  • Bij afspraken niet minimaal 24 uur van te voren afgemeld wordt 100% in rekening gebracht.

- Bij afspraken minimaal 24 uur van te voren afgemeld wordt 50% in rekening gebracht.

- Bij afzeggingen van een of meerdere sessies bij deelname aan een van de workshops wordt het totale bedrag (48 euro) in rekening gebracht. De gemiste sessie mag ingehaald worden.

  • Ouders/verzorgers dragen eigen risico m.b.t. het zoekraken en/of beschadigen van meegebrachte, persoonlijke eigendommen.