Privacybeleid Wijzerspel

Het dossier

In het dossier worden die persoonlijke gegevens bewaard die nodig zijn om de, samen met ouders/verzorgers, geformuleerde en vastgestelde begeleiding (begeleidingsplan) te bieden, hiervan verslag te doen, contact te onderhouden (mailadres en telefoonnummer) en facturen te kunnen sturen. Het dossier van het kind is in beheer van de ouders/verzorgers en wordt door mij bewaard tot aan de afsluiting van de begeleiding (eindevaluatie). Begeleidingsplannen, vervolgplannen en evaluatieverslagen worden ten alle tijden in samenspraak met ouders opgesteld, behalve wanneer er vermoeden is van lichamelijke/geestelijke schade m.b.t. ontwikkeling van uw kind.

Geheimhouding

Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Anita Chrispijn