Wie ben ik?

Sinds 1985, na het afronden van de Kleuterleidster Opleiding, ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs. Eerst als groepsleerkracht in de onderbouw, later als adjunct-directeur van een nieuw te starten basisschool. Mijn kennis over thematisch onderwijs en het jonge kind heeft zich verder ontwikkeld door mijn werk als na-scholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onderwijs. De laatste jaren heb ik veel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (ASS, ADHD, meer- en hoogbegaafdheid, NAH) mogen begeleiden. Ik heb me gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid, o.a. door mijn werk als leerkracht van de Plusklas, trainer/coach meer- en hoogbegaafdheid en mijn opleiding bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen.

De combinatie van deze verschillende kennisgebieden is het startpunt geweest van mijn onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van en passend onderwijsaanbod voor het jonge, hoogbegaafde kind en het oprichten van Wijzer-Spel. Wijzer-Spel is inmiddels uitgegroeid tot een speel-, leer- en werkplek waar meer- en (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen hun plek hebben gevonden!