Voor de scholen

Wijzer-Spel werkt graag nauw samen met scholen. Hoe halen we met elkaar het beste uit kinderen? Bekijk hier de mogelijkheden voor scholen.

Teamtraining

Gelukkig kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen steeds vaker rekenen op gespecialiseerde zorg en aandacht, nu er steeds meer bekend is over (uitzonderlijk) hoge intelligentie en de ontwikkeling van begaafdheid. De teamtraining ‘Samen bouwen aan het protocol meer- en hoogbegaafdheid’ leidt tot het steeds beter en eerder signaleren van het meer- en hoogbegaafde kind en het verbeteren van het aanbod voor deze kinderen binnen de dagelijkse onderwijspraktijk.

Lees verder

Woensdagmiddag-sessies

Heeft u ideeën en ondersteuning nodig bij het verrijken van het onderwijsaanbod, het signaleren van meer- en hoogbegaafd bij het jonge kind, het vaststellen van het actuele ontwikkelingsniveau of het ontwerpen van passend spelaanbod? Heeft uw school behoefte aan een plusklas voor jonge HB’ers? Kom dan meedoen met de Woensdag-Middag-Sessies, waarbij we dieper ingaan op de onderwijsbehoeften van jonge HB’ers en we met elkaar de mogelijkheden onderzoeken om het onderwijsaanbod voor deze kinderen te vergroten en te versterken.

Lees verder

Minicursus

De mini-cursus ‘Van verteltafel naar verhalentafel’ staat voor rijk en uitdagend spelaanbod. Het spel aan de verteltafel kan de mogelijkheid bieden tot het ontwerpen van veel verschillende activiteiten, door zowel de leerkracht als door de kinderen. Wanneer de verteltafel dan ook nog uitgebreid wordt naar verhalentafel of een rijke thematische spelsetting, zullen ook de meer- en hoogbegaafde kleuters zich niet vervelen.

Lees verder

Wijzer-Spel-Wijzer

De Wijzer-Spel-Wijzer© is een handige tool bij het signaleren van een eventuele ontwikkelingsvoorsprong bij het jonge kind. Op basis van spelobservaties kan het niveau van de verschillende ontwikkelingsgebieden vastgesteld worden en kunnen begeleiders en opvoeders (weer) passend spelaanbod ontwerpen en een uitdagende speel-leeromgeving creëren. Passend aanbod, waarmee kinderen zich kunnen ontwikkelen in de zone van naaste ontwikkeling in een omgeving waarin nieuwsgierigheid en betrokkenheid centraal staat.

Lees verder